منو
سبد خرید
خبرخوان

خبر ‌«2020» ‌«دی‌»

ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام عمل پیوند کلیه تا پایان سال جاری در هرمزگان - 21 نظر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام عمل پیوند اعضا (پیوند کلیه) تا پایان سال جاری در هرمزگان خبر داد.
تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای به حفظ عملکرد کلیه بعد از پیوند کلیه - 0 نظر
تأثیر رژیم غذایی مدیترانه ای به حفظ عملکرد کلیه بعد از پیوند کلیه مطالعه جدید نشان می‌دهد پیروی از رژیم غذایی سبک مدیترانه ای از عملکرد کلیه‌ها بعد از پیوند کلیه حفاظت می‌کند.
آرشیو خبر